Skip to main content

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Slovník základných pojmov v preprave

Zasielateľ:

je osoba, ktorá vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na účet príkazcu obstaráva prepravu zásielok z miesta odoslania do miesta určenia a/alebo súvisiace služby.

 

Dokládka:

je doloženie tovaru do vozidla, ktoré má už istý objem tovaru naložený. Využíva sa v prípade, ak klient nemám dostatok tovaru na naloženie celého vozidla. Tento spôsob efektívneho využitia vozidla je pre klienta cenovo výhodnejší.

Ložný meter/ložná plocha:

je počet metrov, ktoré zaberá naložený tovar na vozidle, preto je vždy nevyhnutné vedieť presný počet a rozmery paliet, ktoré sa majú naložiť.

 

Paleta:

je drevená podložka, plošina na premiestňovanie alebo uskladňovanie tovaru. Najviac využívame najmä 3 druhy paliet.

1. europaleta EWP (1,20 x 0,80)
2. industriepaleta (1,20 x 1,00)
3. IBCS (1,20 x 1,20)

 

ADR:

je skratka pre nebezpečný tovar. Prevoz nebezpečného tovaru ako napr. výbušniny, horľaviny, podlieha ADR vyhláške, ktorá je všade v Európe rovnaká. Na prepravu ADR tovarov sa využívajú upravené vozidlá obsahujúce povinnú výbavu vozidla na transport nebezpečného tovaru a prepravu môžu realizovať výhrade špeciálne vyškolení dopravcovia.

 

Nadrozmerná preprava:

je preprava tovaru, ktorého aspoň jeden rozmer presahuje 13,6 m na dĺžku, 2,45 m na šírku, 3 m na výšku a váhou viac ako 25 t.

POTREBUJETE PORADIŤ? SME TU PRE VÁS

POTREBUJETE PORADIŤ? SME TU PRE VÁS

KONTAKTUJTE NÁS